logo auris

Aparat słuchowy na NFZ – Olsztyn

linie

Realizujemy wnioski NFZ oraz udzielamy informacji, jak uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON na terenie całego kraju. Nasza firma ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki czemu każda osoba ubezpieczona i odprowadzająca składki zdrowotne ma prawo do uzyskania refundacji aparatu słuchowego. Dodatkowo osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz z grupą inwalidzką mogą ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Refundacje te są od siebie niezależne. Wysokość dofinansowania na aparat słuchowy z NFZ w Olsztynie zależy od wieku beneficjenta i rodzaju niedosłuchu i wynosi od 1050 zł do 3000 zł oraz od 50 zł do 60 zł na wkładkę uszną. Dofinansowanie z PFRON zależne jest od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny beneficjenta.

Jak uzyskać refundację aparatu słuchowego z NFZ w Olsztynie?

Wydajemy zaświadczenia niezbędne do uzyskania dofinansowania, kierujemy do lekarzy specjalistów zatwierdzających skierowanie uprawniające do refundacji oraz pomagamy w dopełnieniu pozostałych formalności. Uzyskanie dofinansowania z NFZ nie jest skomplikowane. Aby uzyskać refundację należy przeprowadzić profesjonalne badanie w poradni audioprotetycznej, mającej umowę z NFZ, uzyskać zaświadczenie, które następnie trzeba przedłożyć u lekarza laryngologa uprawnionego do wydania skierowania. Ostatnim krokiem jest dostarczenie skierowania do NFZ, gdzie wydawana jest recepta na aparat słuchowy. Rozliczenie między poradnią audioprotetyczną, w której kupowany jest aparat a NFZ odbywa się już bez udziału pacjenta, który kupuje aparat słuchowy w cenie pomniejszonej o kwotę przyznanej refundacji. Urządzenia zakupione u nas w ramach dofinansowania z NFZ również podlegają gwarancji w naszym serwisie aparatów słuchowych w Olsztynie.

Z czego wynika wysokość dofinansowania z NFZ na aparat słuchowy?

Refundacja z NFZ przyznawana jest powszechnie osobom, u których niedosłuch wynosi 30 dB (do 26. roku życia) oraz 40 dB (dorośli po 26. roku życia). Młodsi pacjenci często mogą liczyć na wyższe kwoty dofinansowania, ponieważ uważa się, że inwestycja w ich zdrowie przyniesie długoterminowe korzyści dla społeczeństwa. Osoby do 26. roku życia mogą korzystać z refundacji z NFZ na aparat słuchowy co 3 lata, natomiast pacjentom z niedosłuchem po 26. roku życia wparcie przysługuje co 5 lat. Wysokość dofinansowania z NFZ na aparat słuchowy uzależniona jest także od stopnia utraty słuchu – im większy deficyt, tym więcej pieniędzy zostaje przyznanych na refundację. NFZ oferuje również osobne dofinansowanie dla inwalidów wojennych, wojskowych i osób represjonowanych.

Co refundacje z NFZ oznaczają dla pacjenta?

Dofinansowanie na aparat słuchowy to przede wszystkim oszczędności – dzięki refundacji część kosztów zakupu urządzenia pokrywa NFZ. Daje to pacjentom możliwość wyboru lepszego modelu aparatu w ramach przewidzianej kwoty. Refundacja z NFZ pozwala na elastyczność w doborze urządzenia i spełnienie potrzeb w zakresie jakości słyszenia. Dzięki dodatkowej pomocy z Narodowego Funduszu Zdrowia pacjenci mogą lepiej dostosować urządzenie do swoich preferencji, co przekłada się na większą satysfakcję z użytkowania aparatu słuchowego, a w konsekwencji także poprawę jakości życia osoby niedosłyszącej.

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.